เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อให้ท่านใช้งานเว็บไซต์ได้สะดวกขึ้น เมื่อท่านใช้งานเว็บไซต์นี้ต่อ เท่ากับท่านยอมรับการใช้คุกกี้บนอุปกรณ์ของท่านตามที่เราได้ระบุไว้ใน นโยบายคุกกี้.
จองทันที

ใหม่หน้า

เว็บไซต์นี้ดำเนินการโดย Sotetsu Hotel Management Co. , Ltd.
(บริษัท ต่อไปนี้) ก่อนที่จะใช้ไซต์โปรดอ่านและยอมรับนโยบายนี้ นอกจากนี้เนื้อหาบางอย่างอาจมีข้อกำหนดในการใช้งานบางอย่าง โปรดอ่านและยอมรับข้อกำหนดในการให้บริการที่เหมาะสมก่อนที่จะใช้เนื้อหา
บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงนโยบายนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีนี้ บริษัท จะโพสต์นโยบายที่ปรับปรุงใหม่มายังเว็บไซต์นี้ด้วยความรวดเร็ว นโยบายที่ปรับปรุงแล้วมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ บริษัท ฯ โพสต์ไว้บนเว็บไซต์นี้

Copyrights and disclaimers

1. Copyrights
The Company holds the copyrights to all text and images on this site, other than the text and images used by the Company with permission of the copyright holder. The material found on this site cannot be reprinted, reproduced, altered, publicly broadcast, sold or lent without permission from the Company in cases other than personal use as defined by applicable laws.

2. Disclaimers
While the Company pays close attention to the material included on this website, its completeness and accuracy are not guaranteed. The Company takes no responsibility for any loss or damage incurred by not being able to access this website or by using information gathered from this website.

3. Applicable law
This website is managed by the Company and the users of the website shall agree to restrictions based on the laws and regulations of Japan and relevant local authorities.

Links to this site

The Company wishes to provide information from this website to as many users as possible and welcomes links to this website and the top pages of each of its hotels.
In addition, the Company asks that anyone linking to our site please notify us through the website contact form.
This can be done after the link is established. The Company requests that users understand the following about linking to this website.
The Company accepts no responsibility for content or information on websites linking to this website. In addition, the Company may change this website's URLs without prior notice.
Linking to this website within frames, or in any other manner that could confuse a user is prohibited.
Please understand that the Company may request the deletion of links to this website because of content or link method. Feel free to use the following banner links.
  • banner_
  • banner_-1
  • banner_-2

Flash

Some pages on this site use Flash. To view pages containing Flash, you will need the newest version of the Adobe Flash Player plugin. If you do not have the plugin, you can download it from the link below.Flash Player is available for free from the Adobe Systems website.

SSL

This website uses SSL (Secure Socket Layer) encryption technology to protect users' personal information. With SSL, information entered by the user is encrypted by the user's computer before being transmitted to the network.