เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อให้ท่านใช้งานเว็บไซต์ได้สะดวกขึ้น เมื่อท่านใช้งานเว็บไซต์นี้ต่อ เท่ากับท่านยอมรับการใช้คุกกี้บนอุปกรณ์ของท่านตามที่เราได้ระบุไว้ใน นโยบายคุกกี้.

ข้อตกลงและเงื่อนไขที่พัก

Contents
Total Amount be paid by the Guest Accommodation Charges Basic Accommodation Charge (Room Charge)
Added Charges Other utilization
Taxes Consumption Tax

Cancellation charges
1 day prior to the accommodation day: 20% of the accommodation charge
Accommodation day: 80% of the accommodation charge
No show: 100% of the accommodation charge